UA EN

 

Стратегічна сесія

 

Для досягнення успіху кожна організація має мати сформовану «індивідуальну» стратегію розвитку. Для того, щоб стратегічна сесія і її результати були максимально близькими власнику та команді топ-менеджерів, ми залучаємо до проведення стратегічної сесії всіх ключових осіб організації. Результат стратегічної сесії – сформоване стратегічне бачення організації, пропрацьовано перешкоди і конкретний план дій на кожні 90 днів для всіх напрямків організації.

 

Етапи проведення стратегічної  сесії 

Етап 0. Підготовка до сесії

Це найважливіший етап проведення стратегічної сесії. Ми зустрічаємося із власниками чи засновниками організації та формуємо запит на сесію, очікування власника/засновника  до результатів роботи організації, його бачення організації на визначений період, зазвичай це 3-5 років. Також в процесі знайомства ми проговорюємо ключові важливі аспекти, на які потрібно звернути увагу і взяти до уваги під час проведення стратегічної сесії.

 

Етап 1. Формування стратегічного бачення організації на визначений період

 

Етап 2. Виявлення всіх можливих перешкод, які можуть завадити втілити стратегію організації

 

Етап 3. Формування напрямків роботи, які дозволять подолати перешкоди і втілити стратегію організації в життя

 

Етап 4. Планування дій на перших 90 днів

 

Тривалість стратегічної сесії – 2,5 дні

 

 

 

 

Проведення корпоративних фасилітаційних сесій

 

Фасилітаційна сесія - це універсальна технологія групового обговорення, планування, вирішення проблем, з якісним опрацюванням актуальних питань і досягнення результатів за обмежений період часу. Оскільки кожна компанія є унікальною і має власні потреби, то корпоративна сесія планується під кожного замовника окремо.

 

Ця методика є ефективною для впровадження змін, залучення працівників до вирішення спільних питань, встановлення правил співпраці в команді, виявлення цінностей та бачення подальших шляхів розвитку, планування дій в проектах тощо.

 

Групова фасилітація - це метод взаємодії всередині групи, процес надання допомоги групі у виконанні конкретного завдання, вирішення проблеми, формування спільного бачення або досягнення згоди всіма зацікавленими особами.

 

Оскільки кожна організація є унікальною, має свої потреби, культуру, цінності, то корпоративна сесія розробляється індивідуально, після співбесід з власником, топ-менеджерами. Після цього вибирається формат, погоджується робоче питання, встановлюються правила роботи і проводиться сама сесія.

 

Результати корпоративної сесії ми опрацьовуємо і подаємо замовнику у вигляді звіту та рекомендацій.

 

Це ваш формат, якщо:

 • Ви плануєте виводити компанію на новий рівень стратегічного розвитку
 • Вам потрібно напрацювати реальні та діючі цінності компанії
 • Ви бачите потребу проаналізувати та оптимізувати бізнес-процеси
 • Вам потрібно залучити працівників для швидкого вирішення актуального бізнес-завдання
 • Вам потрібно побороти спротив та мотивувати працівників на досягнення потрібних результатів
 • Ви маєте потребу формування команди через високу залученість в процес всіх її учасників

 

Приклади тем корпоративних фасилітаційних сесій:

 • Стратегічна сесія
 • Формування бачення та цінностей організації
 • Формування правил взаємодії в організації, між підрозділами
 • Формування правил взаємодії в команді
 • Формування правил проведення результативних нарад
 • Формування моделей компетенцій працівників різних рівнів
 • Планування дій для впровадження змін
 • Планування дій по проектах

 

Результат фасилітаційної сесії є завжди і для кожної компанії він унікальний:

 • Готові рішення
 • Конкретний план дій
 • Відповідальність учасників за результат фасилітації
 • Залученість учасників в реалізацію рішень
 • Висока мотивація персоналу
 • Участь кожного в житті команди

 Орієнтовна тривалість: 3,5 - 5 годин

 

 

 

Консалтинг з організаційного розвитку

 

Якщо ваша організація вже активно розвивається чи планує стрімкий розвиток, то виникає потреба знайти додаткові ресурси всередині організації, розібратись у організаційних взаємозв’язках, процесах, пов’язаних з управлінням людьми і привести всю систему у відповідність до стратегічних цілей. Це дозволяє не втрачати керованості та виявити приховані ресурси для подальшого розвитку організації.


Наші послуги з організаційного розвитку:

 

 • Проведення управлінської діагностики існуючої системи управління персоналом
 • Розробка на основі дослідження рекомендації щодо покращень, виходячи з бачення власниками подальшого розвитку організації
 • Формування організаційної структури, яка відповідає культурі та потребам бізнесу
  • Розробка необхідних систем управління людськими ресурсами: 
  • Планування персоналу
  • Пошук та відбір персоналу
  • Адаптація персоналу
  • Управління продуктивністю: розробка моделей ключових показників результативності
  • Оплата праці та стимулювання
  • Управління талантами: навчання, розвиток, формування кадрових резервів
  • Формування мотиваційного середовища
 • Супровід в управлінні змінами при впровадженні розроблених процесів, політик, положень в сфері управління персоналом