Отримати
консультацію

Тренінги для управлінців інших рівнів та управлінського кадрового резерву

Отримати
консультацію

Швидкий старт в управлінні

Для кого:

 • для того, хто є в кадровому управлінському резерві компанії
 • для керівників – початківців (до 1 року управлінського досвіду)

Результатом навчання стане:

 • сформований план дій у ролі керівника на перші 6 місяців
 • набір інструментів та підходів для організації управлінської роботи
 • розуміння процесів формування команди, набір практичних інструментів для швидкої діагностики команди (компетентність та мотивація) і її реформування (якщо є така потреба)
 • базові навички з побудови взаємодії з різними зацікавленими сторонами: менеджером, командою колег та власною командою
 • інструменти та методи для побудови ефективних комунікацій
 • способи управління власною ефективністю: стрес менеджменту, основ емоційного інтелекту та управління енергією

 

Формат

 • Онлайн формат за принципом мікронавчання*
 • Групи від 5 до 16 осіб
 • 16 годин живого навчання: 6 вебінарів по 2,5 год., один або два рази на тиждень
 • Додатковий супровід: узгоджується із замовником, виходячи із наявних ресурсів та потреб

*- мікронавчання – програма формується за запитами замовника для тренування конкретних практичних навичок учасників. Навчання складається з кількох модулів, які складаються з таких кроків:

 • попередня теоретична підготовка (короткі відео або аудіо лекції з теорією)
 • 2,5 годинний вебінар для обговорення теорії, відповіді на запитання та виконання практичних завдань
 • практичні завдання для застосування отриманих знань та навичок у реальному робочому середовищі для формування твердого вміння. Тут можливий супровід тренера у погодженому форматі

Опис програми

Модуль 1. Я – успішний керівник. Як зрозуміти куди рухатись і яких цілей досягати

Знайомство з курсом та учасниками

Три площини завдань успішного керівника

Вивчення ситуації в організації та у команді для формування цілей та плану дій

Аналіз очікувань зацікавлених сторін для побудови плану дій

Модель компетенцій успішного керівника. Самооцінка для планування швидкого навчання

Стратегія на перші 6 місяців

Модуль 2. Взаємодія з командою. Діагностика та формування команди

Стратегічні цілі команди: командне Навіщо

Діагностика команди: етап розвитку, аналіз сильних та слабких сторін, матриця компетентності та компетенцій

Формування команди, здатної досягати мети: оцінка людей в команді, відбір людей в команду

Модуль 3. Взаємодія з командою. Мотивуюче середовище команди, яке втримує та заохочує

Що таке мотивуюче середовище і звідки воно береться

Чому ти не можеш мотивувати команду і що з цим робити

Способи формування та підтримки мотивуючого середовища в команді

Модуль 4. Управлінські процеси лідера команди. Гнучке управління

Основні управлінські процеси та функції: від планування до отримання результатів

Ситуаційний підхід до управління людьми: для чого інвестувати час в людей і як це робити ефективно

Модуль 5. Необхідні управлінські комунікації

Види управлінських комунікацій, як їх організовувати ефективно

Конструктивний зворотний зв’язок як інструмент досягнення результатів, розвитку та мотивування людей

Зустрічі один – на – один

Ефективні наради: підходи, що зроблять їх продуктивними і цікавими для всіх

Модуль 6. Органічна ефективність лідера

Індивідуальна ефективність: складові та індивідуальний підхід

Основи емоційного інтелекту та стрес менеджменту

Твій lifework баланс: як його досягти, якщо ти біжиш по злітній смузі менеджерської кар’єри

On line
8 вебінарів по 2,5 год.
Отримати консультацію

Персональна ефективність керівника

Наскільки ефективний керівник, настільки ефективна і його команда, адже керівник як лідер команди, є прикладом для її учасників у повсякденній діяльності.

Дана програма буде корисна як досвідченим керівникам, так тим, хто зарахований до управлінського кадрового резерву

Результати для учасників:

 • Розуміння складових персональної ефективності управлінця
 • Навички управління цілями персональними та командними
 • Інструменти фокусування на найважливішому
 • Навички гнучкого планування дня
 • Інструменти роботи з рутиною
 • Навички делегування і використання ресурсу команди
 • Навички роботи з енергією, мотивацією та натхненням
 • Персональний набір практик ефективного використання часу
Опис програми:
 • Визначення персональної ефективності, самоаналіз
 • Самоорганізація: підходи до ефективного використання часу. Цейтнот керівника
  • Мотивуючі та реалістичні цілі
  • Фокусування та пріоритети
  • Гнучкий підхід до управління часом в умовах, що змінюються
  • Реалістичність у плануванні і розподілі часу
  • Що робити з рутиною і завданнями, що не мають місця
  • Хронофаги: куди втікає час і що з цим робити
 • Як сказати «ні» і зберегти стосунки
 • Ефективний відпочинок і управління енергією
 • Саморозвиток: сприйняття інформації і спосіб навчання у кожного свій
 • Командний час: ресурс чи тягар. Як використовувати делегування
On-line:
4 вебінари по 2 год. + домашні завдання + ментор-сесії
Off-line:
2 дні
Отримати консультацію

Індивідуальні ментор-сесії

Ефективна розмова про відповідальність: як стимулювати працівників дотримуватись зобов’язань

Учасники тренінгу отримають:

 • Розуміння причин порушення працівниками взятих на себе зобов'язань
 • Алгоритм проведення конструктивної розмови про відповідальність
 • Знання про те, як підтримувати виконання працівником взятих на себе зобов'язань

Опис програми

 • Аналіз причин порушення домовленостей: формування реалістичної гіпотези про стан справ
 • Підготовка до розмови: визначення цілі та очікувань, оцінка ризиків, формування сценарію, емоційна підготовка керівника
 • Алгоритм проведення розмови: як розпочати, як підтримувати її в конструктивній площині
 • Що робити керівнику, щоб працівник дотримався домовленостей
online
2 вебінари по 2,5 год
Отримати консультацію

Ефективна комунікація керівника

Результати для учасників:

 • Розуміння процесу та складових міжособистісної комунікації
 • Розуміння факторів, що впливають на сприйняття людьми інформації
 • Навички активного слухання
 • Навички отримання та надання конструктивного зворотного зв’язку в комунікації з іншими
 • Навички проведення регулярних розмов один-на-один
 • Навчики проведення коригуючих розмов при систематичних порушеннях
 • Навички проведення оперативних нарад та нарад з вирішення проблем
Опис програми:
 • Процес комунікації як він є насправді
 • Рівні сприйняття інформації різними людьми: як порозумітись і почути один одного
 • Активне та емпатійне слухання: як отримати і передати 100% інформації замість 30%
 • Постановка завдання на 100%
 • Конструктивний зворотний зв’язок як частина управлінської комунікації
 • Проведення ефетивних розмов один-на-один
 • Як провести розмову з працівником, який систематично порушує обіцянки, правила взаємодії та етичні норми
 • Ефективна нарада: види, способи організації, контроль результатів
On-line:
4 вебінари по 2 год. + домашні завдання + ментор-сесії
Off-line:
2 дні
Отримати консультацію

Успішне управління на щодень

Результати для учасників:

 • Практичний набір інструментів для управління
 • Навички планування щоденної діяльності підрозділу
 • Навички організації результативного виконання планів
 • Навички ефективних інструктування та делегування
 • Розуміння важливості та різних видів контролю
 • Розуміння важливості оцінювання та покращення виконання завдань працівниками
 • Розуміння реальних причин погіршення виконання
 • Алгоритм проведення конструктивної розмови про відповідальність
 • Розуміння «вузьких» місць у власному підході до управління та як з ними працювати на практиці
 • Розуміння суті мотивації та мотиваційних інструментів у роботі керівника
Індивідуальна стратегія ситуаційного управління
 • Основні функції та ролі керівника, зони управлінської відповідальності
 • Модель компетенцій ефективного керівника
Ситуаційне управління
 • Рівні участі підлеглих
 • 4 стилі ситуаційного управління як запорука продуктивності та розвитку працівників
 • Самодіагностика «Моя карта стилів управління»
Планування
 • Декомпозиція цілей: від стратегічних до операційних на щодень
 • SMART – планування для результативного виконання
 • Визначення пріоритетів
Організація виконання
 • Розподіл завдань
 • Цілепокладання: інструктувати, навчати, підтримувати чи делегувати?
 • Алгоритм постановки завдання
Контроль
 • Етапи і основні види контролю
Розвиваючий зворотний зв’язок про виконання
 • Що таке розвиваючий зворотний зв’язок, оцінка виконання
 • Розвиваюча похвала як стимулювання до покращень
 • Розвиваюча критика як навчання через дію
 • 6 груп причин погіршення виконання
 • Результативна розмова про відповідальність
 
On-line:
4 вебінари по 2 год. + домашні завдання + коуч-сесії
Off-line:
2 дні
Отримати консультацію

Формування та розвиток високо ефективної команди

Результати для учасників:

 • Розуміння процесу перетворення групи людей на злагоджену команду
 • Розуміння ролей, які мають відігравати керівники на кожному з етапів формування команди
 • Розуміння природи командних ролей і як створити гармонійну команду
 • Навички побудови ефективної адаптації новачків
 • Розуміння мотиваційного середовища
 • Розуміння особливостей навчання та розвитку дорослих
 • Навички наставництва, менторингу та коучингу як підходів до розвитку працівників
Опис програми:
 • Командоутворююча активна частина ROK Networking Quest ©
 • Етапи формування команди та їхні особливості
 • Ролі керівників на кожному етапі формування команди
 • Командні ролі. Гармонійне поєднання ролей у команді
 • Адаптація нових членів команди: формування культури прийняття новачків
 • Мотивація: це не про гроші
 • Розвиток персоналу: особливості навчання дорослих
 • Ролі керівника у розвитку команди: інструктор, тренер, наставник, метор і коуч
On-line:
4 вебінари по 2 год. + домашні завдання + коуч-сесії
Off-line:
2 дні
Отримати консультацію
© 2005-2020 River Of Knowledge.
Всі права захищені.
© 2005-2020
River Of Knowledge.
Всі права захищені.
Отримати
консультацію