Отримати
консультацію
Отримати
консультацію
Втілення стратегії
30 вересня
2015

Критичні фактори успішності для втілення стратегії бізнесу чи проекту

Критичні фактори успішності для втілення стратегії бізнесу чи проекту

Впевніться, що ви фокусуєтесь на справді важливих речах

Ринок часто дає дуже багато можливостей для розвитку бізнесу, перед нами стоїть дуже багато викликів і стає складно зберегти фокусованість при втіленні стратегії бізнесу та, як то кажуть, «побачити ліс за деревами».

Також не секрет, що буває неймовірно важко сформувати єдиний погляд команди на стратегічні цілі і зосереджувати її зусилля на реалізації стратегіії.

Хорошим інструментом для втілення стратегії бізнесу чи проекту є визначення Ключових Областей Результативності (КОР) – тих напрямків діяльності, на яких вам і вашій команді потрібно фокусувати максимальні зусилля і обов’язково досягати результатів для того, щоб забезпечити втілення бачення, місії та стратегії бізнесу чи проекту. І це не залежить від сфери чи форми організації діяльності.

Ключові Області Результативності дозволять вам спрямовувати та оцінювати успішність втілення стратегічних цілей вашого бізнесу чи проекту.

Ключові Області Результативності є хорошою точкою відліку, яка дозволить кожному члену вашої команди точно знати, що саме є важливим в його роботі, і що неважливо. І це дозволяє працівникам розуміти, яких стратегічних цілей треба досягнути, правильно розставляти пріоритети у власній роботі і не відволікатись на цілі, які не потрапляють у ключові області результативності.

Ключові Області Результативності, як інструмент для втілення стратегії, вперше презентував Рональд Деніел (D. Ronald Daniel) у 1960-х. Цей підхід розвивався і був популяризований через десять років Джоном Рокартом. Сьогодні він широко використовується для того, щоб допомагати організаціям реалізовувати їхні стратегії. Ви можете побачити цей інструмент у інших популярних на сьогодні підходах до стратегічного менеджменту.

Що таке Ключові Області Результативності?

Джон Рокарт так визначив концепцію КОР: «Тільки обмежена кількість сфер, в яких організація буде успішною, забезпечать її конкурентоздатність. Існує кілька ключових областей, в яких все має робитись правильно для процвітання бізнесу. Якщо результати в цих областях не є відповідними, організація за визначений отримає менше, ніж вона очікувала». Він також наголошував, що «КОР є тими областями діяльності, які потребують постійної та ретельної уваги менеджменту».

Ключові Області Результативності є напряму прив’язані до вашої місії та стратегічних цілей вашого бізнесу чи проекту. В той час, коли місія та стратегія бізнесу фокусуються на цілях та на тому, що саме має бути досягнуто, КОР фокусуються на ключових напрямках діяльності і наголошують як на тому, що має бути досягнуто, так і на тому як ви це можете зробити.

Приклад

Ключові Області Результативності найкраще зрозуміти через приклади. Візьмемо до прикладу магазин «Свіжі продукти з села» (назва умовна). Місією бізнесу є: «Стати першими і найкращими у нашій місцевості з продажу найсвіжіших, найякісніших свіжих натуральних продуктів, хто постачає покупцям «з лану до столу» протягом 24 години 75% від нашого асортименту і з рівнем задоволеності споживачів не нижче 98%»

Стратегічними цілями «Свіжих продуктів з села» є:

 • Приріст частки локального ринку на 25%
 • 75% від асортименту постачати від фермера до споживача протягом 24 годин
 • Підтримувати задоволеність споживачів на рівні 98%
 • Розширити асортимент для задоволення потреб споживачів
 • Мати достатньо торгових площ для представлення всього асортименту продуктів, які хочуть бачити споживачі

Для визначення ключових факторів успішності нам потрібно переглянути місію та стратегічні цілі і подивитись, які напрямки діяльності потребують нашої уваги для того, щоб були втілені місія та стратегія.

Ми можемо почати з мозкового штурму для того, щоб виявити якими можуть бути ці Ключові Області Результативності («кандидати на КОР»)

Цілі «Кандидати на КОР»

Приріст частки локального ринку на 25%

 • Підвищити конкурентоспроможність порівняно з іншими на ринку
 • Приваблювати покупців

75% від асортименту постачати від фермера до споживача протягом 24 годин

 • Налагодити та підтримувати ефективну та успішну співпрацю з місцевими постачальниками

Підтримувати задоволеність споживачів на рівні 98%

 • Втримувати працівників і проводити тренінги з обслуговування та клієнт орієнтованості

Розширити асортимент для задоволення потреб споживачів

 • Шукати нові продукти на місцевому ринку, у місцевих виробників

Мати достатньо торгових площ для представлення всього асортименту продуктів, які хочуть бачити споживачі

 • Забезпечити фінансування для розширення
 • Управляти будівельними роботами
 • Мінімізувати вплив незручностей на решту бізнесу

Маючи «кандидатів на КОР», можемо визначити, що саме нам є абсолютно потрібним і визначити реальні Ключові Області Результативності.

Першою і найважливішою ключовою областю результативності для магазину «Свіжі продукти з села» є налагодження та підтримування співпраці з місцевими постачальниками продуктів. Це критично важливо для забезпечення свіжості продуктів та розширення їх асортименту.

Другою ключовою областю результативності є приваблення нових покупців. Без нових покупців магазину важко буде збільшити свою частку на ринку до 25%.

Третьою ключовою областю результативності є забезпечення фінансування для розширення. Стратегічні цілі магазину не будуть досягнені без фінансування розширення площ магазину.

Скільки Ключових Областей Результативності потрібно для втілення стратегії?

Немає строгих правил щодо цього, варто вибрати до п’яти найбільш важливих і необхідних областей. Це дозволить отримати від КОР максимальну віддачу при реалізації стратегії, а також правильно розставляти пріоритети для іншої діяльності у вашому бізнесі чи проекті.

Отже, як сформувати Ключові Області Результативності та забезпечити втілення стратегії?

Насамперед, визначення набору КОР є процесом, що повторюється, і це потрібно робити кожного разу, як змінюються ваші стратегічні цілі, місія чи бачення бізнесу чи проекту.

Ось кроки, які вам потрібно робити, і при потребі повторювати для найкращого результату:

Крок 1. Визначте бачення, місію та стратегічні цілі вашого бізнесу чи проекту

Крок 2. Для кожної стратегічної цілі запитайте себе «Які сфери/напрямки діяльності в бізнесі чи проекті є необхідними для досягнення цієї цілі?». Відповіді на ці питання є вашими «кандидатами на КОР».

Підказка. Для того, щоб переконатись, що ви визначили всі можливі КОР, ви можете скористатись типами КОР, які описав Рокарт:
Сфера бізнесу – ці фактори випливають зі специфіки сфери бізнесу. Це те, що організація повинна робити, щоб залишатись конкурентоспроможною
Середовище – це фактори, які випливають із умов зовнішнього середовища, в якому працює бізнес чи реалізовується проект. Сюди входять такі фактор впливу, як економічна ситуація, політичні впливи, технологічні досягнення тощо
Стратегія – ці фактори випливають із конкретної стратегії, яку вибрала організація. Як вона себе позиціонує, як вона себе продає, якою є стратегія конкуренції на ринку (продавати великі об’єми за низькою ціною чи малі об’єми за високою ціною) тощо.
Тимчасові – вони визначаються внутрішніми процесами та ресурсами організації: конкретні перешкоди, проблеми, напрямки та впливи визначатимуть ці КОР.

Крок 3. З переліку «кандидатів на КОР» виберіть ті, які є вкрай необхідними для досягнення стратегічних цілей і визначте їх пріоритетність за мірою впливу на успішність бізнесу чи проекту. Це і є ваші Робочі Ключові Області Результативності.

Коли ви будете виявляти і описувати «кандидатів на КОР», ви можете відкрити нові стратегічні цілі або більш деталізовані цілі. Тому у вас може виникнути потреба переглянути бачення, місії, і стратегічні цілі ще раз.

Крок 4. Визначте як ви будете контролювати та вимірювати кожен КОР. Це забезпечить втілення стратегічних цілей

Крок 5. Поєднайте ваші КОР зі всіма решта важливими елементами стратегії вашого бізнесу чи проекту

Крок 6. Забезпечте систематичний контроль та оцінку ваших КОР, щоб забезпечити досягнення стратегічних цілей і не збитись зі шляху. Насправді, КОР іноді видаються більше розмитими, ніж стратегічні цілі. Тому і є так важливо визначити, як ви можете вимірювати та оцінювати кожен з них.

Підсумок.
Ключові Області Результативності є абсолютно необхідними напрямками діяльності для забезпечення успішності реалізації стратегії вашого бізнесу чи проекту.
Через визначення та комунікацію КОР ви можете забезпечити фокусованість та високу результативність кожного працівника, уникнути витрат ресурсів та зусиль на менш важливі напрямки діяльності, допомогти команді фокусувати свої зусилля на ті речі, які дозволять досягати стратегічних цілей і втілювати бачення та місії вашого бізнесу та проекту

У розділі Стратегія управління бізнесом ви можете дізнатись, яким чином ми проводимо стратегічну сесію так, щоб вона була втілена і ви отримали очікувані результати.

Підготувала статтю:

Ольга Садоха

За матеріалами www.mindtools.com

© 2005-2024 River Of Knowledge.
Всі права захищені.
© 2005-2024
River Of Knowledge.
Всі права захищені.
Отримати
консультацію