Отримати
консультацію
Отримати
консультацію
Управління змінами
04 лютого
2015

Адвокати змін в компанії

Адвокати змін в компанії

Фасилітація як ефективний інструмент для управління змінами в компанії

Кожен власник бізнесу чи топ-менеджер час від часу стикається із потребою провести зміни в компанії. І чим глобальніші у рамках бізнесу зміни, чим вища ціна невдачі цих змін, тим важливішим є залучення працівників та перетворення їх у відповідальних, активних адвокатів цих змін. Словом, є потреба «продати» необхідність змін персоналу і спонукати ключових людей взяти на себе відповідальність за їх успішність повною мірою.

Інша ситуація – вам потрібно розробити чітку, «живу» стратегію розвитку бізнесу для здійснення прориву на ринку, збереження та підвищення конкурентоздатності, знайти нові шляхи розвитку. При цьому важливою є реальна, відповідальна участь кожного топ-менеджера та ключових працівників у втіленні стратегії в життя.

Одним з ефективних інструментів, що дозволяє це зробити, є фасилітація за партисипативним підходом. Партисипативний (від англ. participation, співучасть) – той, що залучає всіх учасників.

Цей підхід набуває все ширшого розповсюдження і використовується для розробки стратегії розвитку бізнесу, впровадженні змін в компанії, для пошуку нових шляхів покращень, виявлення «вузьких» місць як в бізнесі загалом, так і в окремих процесах.

Суть методу в тому, що до цих процесів залучаються всі зацікавлені сторони у ролі безпосередніх учасників. Фасилітатор (спеціально підготовлений фахівець зі сторони) відіграє роль організатора процесу напрацювання спільних рішень.

Як це виглядає в житті?

Наприклад, ви прийняли рішення змінити систему оплати праці у вашому бізнесі. Хто це робив хоч раз, знає наскільки складна з моральної точки зору ця справа. Завжди знаходяться працівники, які не згідні з нововведеннями і висловлюють свою незгоду відкрито, або просто саботують зміни, менеджери уникають брати на себе відповідальність за впровадження змін та їх наслідки, їм прості показати пальцем на власника і сказати «Це там так вирішили, я тут ні при чому, я такий же найманий працівник, як і ви». Як в цій ситуації зробити так, щоб зміни все-таки відбулись у потрібному вигляді і працівники їх прийняли, стали їх прибічниками? Як виявити всі конфліктні ситуації і вирішити їх до того, як процес змін почнеться?

Як варіант (і дуже ефективний, як нам показала практика) можна організувати фасилітаційну сесію для побудови консенсусу і залучити до неї всіх ключових осіб, які впивають на успішність чи неуспішність потрібних змін. Даний підхід передбачає залучення до роботи кожного учасника,можливість бути почутим для кожного, ідея кожного враховується і відображається в кінцевому результаті роботи групи.

Важливим і дієвим в цьому підході є візуалізація всіх напрацьованих рішень відразу протягом роботи групи. Це вносить в процес легкість, креативність та робить його цікавим для учасників.

Фасилітатор попередньо узгоджує із замовником (зазвичай це власник бізнесу або топ-менеджер) формулювання питання, з яким буде працювати група. Чим точніше питання буде відображати суть проблеми, тим якіснішим буде результат роботи групи. У нашому випадку таким питанням може бути: «Що кожен з нас може зробити для успішного проведення змін в системі оплати праці в нашій компанії?»

На початку сесії фасилітатор проговорює з групою для чого потрібні ці зміни, яку користь вони можуть принести компанії, кожному працівнику, що може завадити провести такі зміни.

Далі на сесії учасники групи генерують ідеї, що можна робити для успіху змін, приймають групові рішення і вибирають найкращі ідеї, після цього групують ці ідеї, наприклад, за напрямками діяльності.

Наприкінці сесії група визначає пріоритетність напрямків, може розподілити відповідальності між собою або визначитись, хто до якого напрямку готовий долучитись конкретними діями.

Наступними кроками, які група та власник можуть робити самостійно або за участі фасилітатора, є планування конкретних дій.

Результат: група отримала відповідь на питання фасилітаційної сесії, є напрацьований план конкретних дій. І, що найважливіше, що ці напрямки роботи є надбанням та відповідальністю як групи загалом, так і кожного учасника зокрема.

Додатковими методиками, які допомагають нам зробити процес прийняття групових рішень ефективним, є World Cafe, мозковий штурм Warm wall. Для обміну досвідом, поширення в компанії кращих практик підходить формат Open Space

Якщо у вас є потреба вирішити питання, про які йшлось на початку цієї статті, то фасилітація – це саме те, що стане вам у нагоді.

Проконсультуватись та отримати більше інформації про цей підхід ви можете, звернувшись до нашого експерта. Ми вам зателефонуємо і домовимось про зустріч. Після цього ви зможете визначитись, котрий саме із підходів, які ми можемо вам запропонувати, є вашим.

© 2005-2024 River Of Knowledge.
Всі права захищені.
© 2005-2024
River Of Knowledge.
Всі права захищені.
Отримати
консультацію